Boekingsvoorwaarden

Klik hier voor onze boekingsvoorwaarden.


Algemene reisvoorwaarden

Afkoelingsperiode

Wij willen u erop wijzen dat boekingen die u via ons maakt definitief zijn.
De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op vakantiereizen die u via ons reserveert.

Aansprakelijkheid hoofdboeker

Degene die een reis boekt is, (ook) voor andere deelnemers, hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Klachten

Uiteraard doet CANADO travel haar uiterste best om uw reis zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht er helaas op de bestemming een fout of een onvolkomenheid zijn dan willen wij dit graag ter plaatse voor u oplossen. U dient hiervan direct melding te maken bij onze plaatselijke vertegenwoordiger, de accommodatieverschaffer of CANADO travel. Indien dit niet naar tevredenheid voor u wordt opgelost, dan kunt u uiterlijk tot 1 maand na terugkomst van uw reis hier schriftelijk melding van maken bij CANADO travel.

Rechten vlieguigpassagiers

Sinds februari 2005 is wetgeving tot stand gekomen die de mogelijkheid geeft tot compensatie in het geval van een overboeking, annulering of langdurige vertraging van uw vlucht (EG 261/2004). Ook vertraging of schade aan uw bagage of letsel tijdens uw vlucht is geregeld (Verdrag van Montreal). Er zijn echter vele uitzonderingen op de regels en/of bepaalde landen/airlines kunnen hier niet aan gehouden worden. Indien u meent aanspraak te kunnen maken, dient u sowieso de luchtvaartmaatschappij rechtstreeks en binnen 7 dagen na thuiskomst hiervan in kennis te stellen om uw claim - indien gegrond - veilig te stellen. CANADO travel kan hiertoe geen verantwoording nemen of aansprakelijk worden gesteld indien u om welke reden dan ook de termijn van 7 dagen overschrijdt of uw rechtmatige vergoeding misloopt.

Voorbehoud prijswijziging

CANADO travel behoudt zich het recht voor om de reissom aan te passen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en toepasselijke wisselkoersen of brandstoftoeslagen daartoe aanleiding geven.